Innometer - en helt simpel og hurtig måde at måle din virksomheds innovationskraft på, så du kan skabe ny vækst og konkurrencekraft.

Tilmeld dig Innometer og få en kortlægning af din virksomheds nuværende innovationskompetencer – styrker og svaghed – og få et stærkt afsæt for at øge evnen til at understøtte og fremme innovation for at skabe ny vækst.

Konsulentvirksomheden GlobeEight inviterer din virksomhed til Innometer, hvor I kan identificere og frigøre nye innovations ressourcer.

Problemet du sikkert kender

Alle taler om innovation – men alt for ofte i meget luftige og tit vidtløftige vendinger. Innovation er blevet et buzzword, som alle kan blive enige om er vigtigt, men som få forstår at omsætte til konkret handling.

Hvor tit har du således ikke set ordet innovation sat i glas og ramme i et mission erklæring, og herefter sat op på væggen i receptionen eller i bestyrelseslokalet? Uden at det af den grund er klart, hvordan den selvsamme virksomhed rent faktisk har tænkt sig at omsætte de flotte ord til konkret handling – mindst af alle virksomhedens egne ansatte.

Løsningen som vi i hvert fald kender

Det gør vi nu noget ved! Ved at tilmelde din virksomhed Innometer får du et hurtigt overblik over organisationens nuværende innovationskraft, og hvor virksomheden har styrker og svagheder ift at understøtte og drive innovation.

Det sætter dig i stand til at fokusere på de helt konkrete områder, hvor der er plads til at forbedring, hvad enten det drejer sig om det strategiske fokus, organisationens innovative indstilling, kultur eller…

Med denne viden vil vi garantere dig, at du kan forbedre innovationsstyrken og således skabe ny fremgang.

Det mest spændende i denne øvelse er, at  mange virksomheder ofte bliver positivt overraskede over, hvor mange potentielle innovationskrafter, de ofte besidder allerede – uden at kende til dem eller gøre nytte af dem. Dem er Innometer med til at frigøre – alene ved at afdække dem.